Beste leden van het HVLnT,

Ter informatie: Het NPI heeft een tweeetal nieuwe referaten gepubliceerd die zeer interessant zijn en een sterke klinische relevantie hebben.
Voor de inhoud m.b.t. hartfalen, long en leefstijl verwijs ik naar de referaten zelf.

Veel leesplezier.
Wim te Wierik